การศึกษาของการแพทย์ไคโรแพรคติก

การศึกษาทางด้านไคโรแพรคติกแตกต่างกันแล้วแต่ละประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาทางด้านไคโรแพรคติกต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย แล้วเรียนต่อด้านไคโรแพรคติกห้าปีการศึกษา ตารางข้างล่างแสดงถึงโปรแกรมวิทยาลัยไคโรแพรคติกโดยทั่วๆไปในประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดไคโรแพรคติก ในประเทศต่างๆที่มีการรักษาแบบไคโรแพรคติกมีข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย จำเป็นต้องมีการฝึกทางด้านคลินิกหลังจากจบ และผ่านขบวนการสอบใบประกอบโรคศิลปะ และกับอาชีพทางด้านแพทย์ จะมีการศึกษาเฉพาะหลังจากจบคือ ประสาทวิทยา ออธอปิดิกส์ รังสีวิทยา การฟื้นฟูและไคโรแพรคติกการกีฬา

ก่อนหน้านี้ ไคโรแพรคเตอร์เกือบทั้งหมดจบจากวิทยาลัยอเมริกาเหนือ แต่ปัจจุบันนี้มีวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย (2) บราซิล (2) แคนาดา (2) เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ (2) สหราชอาณาจักร (4) และอเมริกา (17) ในประเทศส่วนใหญ่ วิทยาลัยเหล่านี้จะมีส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

pic_g

จะต้องใช้เวลาการศึกษาเหมือนการแพทย์ทั่ว ๆ ไป คือ ประมาณ 6-8 ปี โดยจะต้องจบวิชาพื้นฐานการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ (Pre-Medicine) หรือ (Pre-Chiropractic) ในมหาวิทยาลัย 2 ปี ก่อนจะ Entrance เข้าเรียนมหาวิทยาลัย Chiropractic โดยจะใช้เวลาการศึกษาอีกประมาณ 4-5 ปี pic_iและได้รับดุษฎีบัณฑิตเฉพาะทางเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ไคโรแพรคติก Doctor of Chiropractic (D.C.)

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างหลักสูตรวิทยาลัยไคโรแพรคติกทั่วๆไป นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมเช่นนี้ หลังจากบรรลุหลักสูตรบังคับจากมหาวิทยาลัยปกติมา

Representative Trimester Schedule of Classes
  

Course

Number Units

CourseTitle-Trimester I Lec. Lab. Total

Hours

  
AN0101

AN0103

AN0105

BN0101

PP0101

PP0105

CP0101

General Anatomy I

Func. Anatomy & Biomechanics I

Histology

Human Biochemistry

Chiropractic Principles I

Clinical Chiropractic I

Palpation I

——————————————

35 hours/week

3

3

2

3

0

0

0

—-

11

4

4

4

4

2

2

4

—-

24

105

105

90

105

30

30

60

—-

525

5

5

4

5

1

1

2

—-

23

top page 

  Trimester II        
AN0202

AN0204

PH0202

XR0201

PP0202

PP0206

CP0202

General Anatomy II

Funct. Anatomy & Biomechanics II

Neuroscience

Normal Radiographic Anatomy I

Chiropractic Principles II

Clinical Chiropractic II

PalpationII

——————————————

33 hours/week

3

3

4

1

2

0

0

—-

13

4

4

4

2

0

2

4

—-

20

105

105

120

45

30

30

60

—-

495

5

5

6

2

2

1

2

—-

22

top page

  Trimester III        
PH0303

BN0302

XR0302

DX0301

PP0303

CP0303ID0303

Human Physiology

Fundamental Nutrition

Normal Radiographic Anatomy II

Intro.Physical Exam.Skills

Chiropractic Principles III

Chiropractic Procedures I (Soft Tissue

and  Mobilization Procedures)

Integrated Competency Exam I

——————————————

33 hours/week

5

4

1

2

21

0

—-

15

4

0

2

6

06

0

—-

18

135

60

45

120

30105

0

—-

495

7

4

2

5

24

0

—-

24

top page

  Trimester IV        
BN0403

PM0401

PM0402

PP0404

CP0404XR0403

DX0402

Pharmacotoxicology

Clinical Microbiology

Pathology I

Chiropractic Principles IV

Chiropractic Procedures II

(Adjustive Procedures of the Pelvis,

Lumbars and Lower Extremities)

Physics of Clinical imaging I

Clinical Orthopedics & Neuro.I

——————————————

33 hours/week

2

4

4

21

2

2

—-

17

0

2

0

08

2

4

—-

16

30

90

60

30135

60

90

—-

495

2

5

4

25

3

1

—-

25

top page

  Trimester V         
BN0504

PM0503

PM0504

PP0507

CP0506

CP0505XR0504

DX0503

Nutrition Assessment

Pathology II

Community Health

Chiropractic Principles V

Physiological Therapeutics I

Chiropractic Procedures III

(Adjustive Procedures of the Thoracics,

Cervicals and Upper Extremities)

Physics of Clinical Imaging II

Clinical Orthopedics and Neuro.II

——————————————

33 hours/week

2

3

4

2

11

2

2

—-

17

2

2

0

0

26

0

4

—-

16

60

75

60

30

45105

30

90

—-

495

3

4

4

2

24

2

4

—-

25

top page

  Trimester VI        
BN0605

RE0601

CP0608

PP0614

CP0607

XR0605

DX0611

ID0605

Clinical Nutrition

Research Methodology

Physiological Therapeutics II

Practice Management I

Chiropractic Procedures Review

Imaging Interpretation I

Differential Diagnosis I

Clinical Chiropractic Applications

——————————————

33 hours/week

4

2

2

2

0

1

6

2

—-

19

0

0

2

0

4

4

0

4

—-

14

60

30

60

30

60

75

90

90

—-

495

4

2

3

2

2

3

6

4

—-

26

top page

  Trimester VII         
ID0706

CP0710

CP0711PP0715

XR0706

XR0707

DX0705

CP0709

ID0708

CL0701

Integrated Chiropractic Clinical Applications

Physiological Therapeutics III

Specialized Chiropractic

Procedures(SPC)

Practice Management II

Imaging Interpretation II

Radiologic Positioning and Technology

Differential Diagnosis II

Clinically Applied Manual Procedures

Integrated Competency Exam II

Clinic Competency Entrance Exam

——————————————

33 hours/week

2

03

2

2

0

4

0

0

0

—-

13

4

22

0

4

2

2

4

0

0

—-

20

90

3075

30

90

30

90

60

0

0

—-

495

4

14

2

4

1

5

2

0

0

—-

23

top page

  Trimester VIII        
CL0802

DX0806

DX0807

DX0808

DX0809

DX0810

Clinic Intership I

Dermatology

Clinical Psychology

Obstetrics & Gynecology

Pediatrics

Geriatrics

——————————————

31 hours/week

0

1

1

1

1

1

—-

5

26

0

0

0

0

0

—-

26

390

15

15

15

15

15

—-

465

13

1

1

1

1

1

—-

18

top page

  Trimester IX         
CL0902

CL0911

CL0912

Clinic Internship II

Clinic Lab Clerkship

Practice Management III

——————————————

30 hours/week

0

1

3

—-

4

26

0

0

—-

26

390

15

45

—-

450

13

1

3

—-

17

top page

  Trimester X        
CL1001 Clinic Internship III

——————————————

30 hours/week

0

—-

 

30

—-

450

—-

 

15

—-

*Southern California University of Science

top page